top of page

Werk & Activiteiten begeleiding

 

Contact:  Eric Macaré
06-51895161

"Accept others for who they are, not for who you want them to be."

Wie ben ik?

eric.jpg

Ik ben Eric Macaré ,

Ik ben zelf vader van een (jong)volwassen dochter met autisme  (PDD-NOS). Mijn dochter is een bijzonder kind die verontwaardigd in deze wereld staat. . De leerschool die ik als ouder heb doorgemaakt is enorm. Het begint met erkenning en waar het eindigt dat weet ik (nog) niet. De huidige maatschappij is niet ingesteld op kinderen die buiten de kaders vallen. Als kind, maar ook als ouder heb je je maar aan te passen. De problemen en teleurstellingen die ik tegen ben gekomen op school en bij diverse instanties zijn talrijk. Maar wat ik het meest nodig heb gehad is de aandacht voor het proces waar je als ouder door heen gaat. Wat had ik graag iemand in de buurt gehad die mij een handreiking had kunnen bieden. 

Mijn levenservaring en de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn opleidingen, maken dat voor mij de tijd rijp is om daaraan mijn steentje bij te dragen. 

In mijn coaching middels o.a. Autisme coaching, , Hypnotherapie,NLP, RET, EFT, regressie Transactionele analyse, imaginaties en visualisaties  help ik mensen van jong tot oud met het oplossen van tal van problemen en klachten.

 

Dit doe ik vanuit mijn hart, omdat ik uit eigen ervaring weet hoe het is om met problemen, klachten en beperkingen te leven. Veel van de dingen waar iemand mee kan komen, daar kan ik me goed iets bij voorstellen. Daarnaast kan ik me goed inleven, meevoelen en me in de ander verplaatsen. 

 

Hoe help ik mensen met Autisme, AD(H)D ?

 

Je voelt je anders. Dingen lukken niet zoals je zou willen. Je krijgt signalen uit je omgeving dat je "vreemd" reageert. Dat je rare en ingewikkelde grappen maakt. Dat je zo snel denkt, dat je struikelt over je woorden. Dat je niet sociaal meedoet. Je past je dus maar aan en voelt je onbegrepen, verdrietig en eenzaam.

Problemen met je bedrijf, op je werk, op school, thuis en in sociale omgang kunnen je behoorlijk uitputten. Misschien heb je ook moeite met plannen, agenda bijhouden, geldzaken of een administratie bijhouden. Het gevoel dat je het "nooit goed doet" en geen grip meer hebt op je leven.

Vanuit respect, erkenning en empathie voor jouw persoon en in veiligheid gaan we samen aan de slag om jouw kracht te (her)vinden, je talenten te ontwikkelen en uiteindelijk te groeien naar de unieke persoon die jij van binnen bent.

Hierdoor kan ik je onder andere goed helpen met plannen, organiseren en het ontwikkelen van leerstrategieën.

 

 

 

EFT en Autisme. 

EFT is een zeer krachtig hulpmiddel dat ouders van kinderen met de diagnose in het autismespectrum kunnen gebruiken voor zichzelf en voor hun kinderen. 

 

 

Methode

Door middel van  , Hypnotherapie,, regressie Transactionele analyse, imaginaties en visualisaties NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren),  RET (Rationeel Emotieve Training), en EFT (Emotional Freedom Techniques) kan ik je onder andere goed helpen met beheersbaar maken van je angsten en helpen bij het plannen, organiseren en het ontwikkelen van leerstrategieën.

 

"Oplossingsgericht werken is mijn basishouding in het werken, denken en handelen. Je richt je niet op het probleem, maar helpt de ander (cliënt, ouder, collega) in de richting van de oplossing. Niet zoeken naar de oorzaak van het probleem, maar kijken naar wat nuttig is."   

 

 

 

Ik heb goede ervaringen met (jong)volwassenen die aangesproken kunnen worden op hun vermogen om dingen te leren. Zowel zij als de partners, ouders en zelfs gezinsleden kan ik helpen. Voor opvoedkundige zaken ken ik de weg naar orthopedagogen en kan ik ouders bijstaan. Vaak zie ik de partner van iemand met autisme vastlopen en komt de hulpvraag indirect van hen: ook hierbij kan ik de helpende hand bieden.

Het leven voor mensen met Autisme en AD(H)D is niet altijd even gemakkelijk.

 

Je doet zo ontzettend je best maar door de drukte in je hoofd, drukte om je heen of onuitgesproken of onduidelijke verwachtingen van anderen ervaar je al snel onrust, onzekerheid en spanningen. Hierdoor loop je vast en raak je het overzicht kwijt waardoor er problemen kunnen ontstaan op je werk, studie, huishouden, financiën en in de omgang met je vrienden, familie en buren.

 

Als Auti/EFT coach luister ik, zonder oordeel, naar datgene wat jij als ingewikkeld ervaart. Hierdoor leer ik je kennen en hoor wat je al bereikt hebt.

Van daaruit pakken we de problemen op en richten we ons op oplossing gericht coachen, waarbij jij bepaalt wat belangrijk voor jou is en ik sluit mij daarbij aan.

 

In de praktijk kan het zijn dat ik je help in het aanbrengen van structuur, het wegnemen van overtollige prikkels, in het oefenen in praktische en sociale vaardigheden of in het op zoek gaan naar zinvol werk/studie/dagbesteding.

We gaan op zoek naar jouw kwaliteiten en valkuilen, zodat jij inzicht krijgt in wat jouw mogelijkheden zijn en waarin je kan groeien.

 

 

 Ervaringen met (jong)volwassenen.

"Mijn missie is om herkening, erkening en acceptatie van mensen met autisme te vergroten"

Certificering

-  Auti coaching  

EFT-Master 

- NLP Coaching(Neuro    

   Linguïstisch Programmeren) -  Transactionele analyse

-  RET (Rationeel

   Emotieve Training) bij      

   Autisme

-  SRLA (sport

   recreatie leider algemeen)

-  Spelbegeleiding

   (kinderen met problemen in

   de ontwikkeling, helpen in

   hun spelontplooiing)

- Coaching bij ADHD en ADD

- Angst- en stressbeheersing

Hypnose Stress en Gedrag      

   consulent,  

 - Hypnotherapie

 

 

 

 

Strategie & visie

 

· Uitgaan van zichtbaar en  

  concreetgedrag; intenties

  hebben geen waarde als er

  geen concreet vervolg op

  komt.

 

· Erkenning van de

  problematiek is een

  eerste stap richting  

  verandering.  

  Inzicht is voorwaarde om    

  verder te komen. Eerst het  

  probleem definiëren, dan een   doel bepalen en vervolgens 

  kijken hoe je dat doel kunt    

  bereiken.

 

· De verhouding tussen

  problemen op de  

  verschillende leefgebieden

  bepalen. Daarna wordt de

  prioriteit bepaald en    

  gezocht naar een integrale

  oplossing.

 

· Accent leggen op het positieve   en uitgaan van de

  mogelijkheden.

 

· Verantwoordelijkheid op de  

  juiste plek.

 

· Het stellen van vragen in

  plaats van het geven van goed

  bedoelde en ongevraagde

  adviezen.

 

·  Doelen worden bereikt

   middels vele, kleine stappen.

 

·  Het heden en de toekomst

   zijn nog te beïnvloeden, het

   verleden is geschiedenis.

 

.

ONDERSTEUNING BIJ TRAUMA MET HYPNOSE
Dat we in onze levens allemaal weleens te maken hebben met stress, druk en moeilijke situaties spreekt voor zich. Voor de meesten van ons is het herstel na deze ervaringen een natuurlijk proces dat vanzelf in de loop der tijd plaatsvind, zonder dat daarvoor hulp van buitenaf voor nodig is. Voor anderen kan traumaverwerking of het verwerken van beangstigende situaties moeilijker blijken en kan trauma ons ogenschijnlijk blijvend veranderen. Gelukkig is ondersteuning bij een trauma met behulp van hypnose en hypnotherapie zeer goed mogelijk in enkele sessies.

Worstel jij met een onverwerkt trauma dat een negatieve invloed op je levensgenot heeft? Ben jij een van de 30 procent van de mensen die na een traumatische ervaring moeite heeft verder te gaan? Bij Hypnocare Coaching help ik  je het gebeurde een plek te geven zodat je na de sessies met eenvoud verder kan met je leven. Wil jij ook weer genieten? Zonder angst leven? Eindelijk je trauma verhelpen? 

NLP Coach
(Neuro Linguïstisc Programmeren)

B.A. /  MSW /  CCPT

T.A.
Transactionele analyse

M.A. / LMFT / ORT 

 RET
(Rationeel  Emotieve Training)

B.A. / LCSW /  LMFT

 EFT
(Emotional Freedom Techniques)

B.A. / LCSW /  LMFT

Het eerste wat je met NLP leert is grip op emoties te krijgen. Ons brein werkt op basis van de vijf zintuigen. Hoe je je voelt wordt grotendeels bepaald door wat je je in je hoofd haalt qua gedachten, denkbeelden en emoties. NLP leert je met concrete technieken om negatieve patronen te stoppen, te neutraliseren en te vervangen door meer positieve patronen. Daarnaast omvat NLP een hele serie van strategieën voor een succesvol leven. 

TA onderzoekt de communicatie tussen mensen èn de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen. Daarbij richt TA zich op de onderlinge samenhang van intra- en interpersoonlijke processen. 

Emoties leiden tot op grote hoogte een eigen leven. Allerlei gevoelens en het negatieve zelfbeeld dat wij vaak hebben van onszelf berusten op self talk. Wat is aangeleerd kan in principe ook worden afgeleerd, mits we scherp analyseren wat er aan de hand is. Hoe komt het dat op sommige momenten alles hopeloos en uitzichtloos lijkt en we geen kant meer op kunnen? De Rationeel Emotieve Training (RET) geeft een duidelijk antwoord: dat doen we zelf!

 

 Hypnotherapie
'Coaching the Unconscious Mind

B.A. / LCSW /  LMFT

EFT is een elegante, snelle en effectieve manier om te helen. 
De methode is ontwikkeld door Gary Craig.
Het uitgangspunt van de methode is dat alle storende emoties worden veroorzaakt door verstoringen in ons energiesysteem. 
Door de verstoringen in het energiesysteem op te heffen verdwijnen de storende emoties, u voelt zich letterlijk bevrijd. Tegelijkertijd heeft dit een helend effect op tal van fysieke klachten.
EFT hanteert daarbij principes uit de cognitieve training (invloed op het denken), mindfulness (niet-oordelend ervaren, accepterend wat er is), NLP en acupressuur (kloppen op acupunctuurpunten).

bottom of page