top of page

Werk & Activiteiten begeleiding

 

AUTI & EFT COACHING

Contact:  Eric Macaré
06-28718474
 

"niet denken in problemen maar in oplossingen"

Autismevriendelijk Coachen 

 

Eric Macaré Autismevriendelijk Coachen biedt dienstverlening op het gebied van wonen, werken, studie en vrije tijd aan:


- Mensen met autisme
- Professionals
- Vrijwilligers 
- Ouders / direct betrokkenen

Coaching
Coaching aan mensen met autisme wordt altijd individueel en op maat vormgegeven. Regelmatig is er sprake van levensloopbegeleiding. Coaching bij studie door te helpen bij plannen en organiseren. In het werk: bij het vinden en behouden van een betaalde baan. In de woonsituatie: bij het organiseren en ordenen van een (zelfstandig) huishouden.

Bij de coaching aan jongeren en volwassenen worden ouders of anderen uit de directe omgeving betrokken. Dit leidt tot inzicht en begrip en biedt handvatten voor de omgang.

Advies
Eric geeft advies bij autisme gerelateerde vraagstukken, biedt hulp bij inventarisatie en het in kaart brengen van problemen. Adviseert en werkt oplossingsgericht door gebruik te maken van de al aanwezige kennis en omgevingsaspecten. Eric verwerkt in het advies handvatten die aansluiten bij de bestaande situatie/praktijk.

Voorlichting
Eric verzorgt voorlichtings- en informatiebijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers die met mensen met autisme in hun directe omgeving. Bijvoorbeeld voetbalcoaches, Scoutingleiding, buurthuiswerkers en leerkrachten. Eric biedt voorlichting aan teams of individuen. Voorlichting gericht op praktijksituaties, op basis van casuïstiek uit de eigen praktijksituatie.

 

 

bottom of page