top of page

REGRESSIE
 

 

"De speld in de hooiberg van het verleden"

Veel klachten en problemen liggen in onverwerkte pijnlijke ervaringen uit het verleden, waardoor vaak "onvrije" reacties of negatieve gevoelens ontstaan.  Mogelijk vonden deze ervaringen plaats in de loop van je leven, tijdens de conceptie of zwangerschapsperiode, of in een of meer vorige levens.  Emotionele problemen, lichamelijke klachten, psychische stoornissen en ongewenste gedragspatronen kunnen zo hun oorsprong hebben in oude, niet goed verwerkte ervaringen waarbij we beperkende conclusies getrokken hebben over onszelf, het leven en de wereld.  Zo kunnen bepaalde onschuldige waarnemingen of gebeurtenissen jou angst inboezemen terwijl je niet kan zeggen waar dat door komt of dat je altijd op een gelijkaardige manier reageert op levenssituaties waarvan je denkt dat het wel een karaktertrek van je moet zijn, maar waarvan je toch voelt dat die reactie helemaal niet bij je past.

 

Tot voor kort ging men in de psychotherapie vaak graven in het verleden om te ontdekken welke feiten aan de basis liggen van de huidige problemen.  Eens men die gevonden heeft, kan dit stukje persoonlijke geschiedenis herbeleefd worden om inzicht te verwerven in het verband tussen wat toen gebeurde en de moeilijkheden van nu.  Dikwijls betreft het een inprenting in het geheugen die zich baseert op niet reële verbanden zoals bijvoorbeeld een kind dat doet als er iets ergs gebeurt nadat het iets misdaan heeft, maar waarbij geen enkel werkelijk verband is tussen wat het kind misdaan heeft en wat er daarna gebeurde.

 

 Moeilijker wordt het ontsluieren van verdrongen trauma's, waar de cliënt gewild of ongewild meesterlijk omheen schippert.

 Hoewel men in de psychotherapie wel een idee heeft van het type gebeurtenissen dat kunnen zijn, blijft het nog altijd zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg en kan het tot een jaar therapie vergen voor men bij de oorzakelijke feiten is aanbeland, als men er überhaupt bijgeraakt.  Dat is nu net het verbluffende aan regressietherapie.  

 

Door de mentale, emotionele en lichamelijke ladingen van de huidige problemen te accentueren duikt men via een juiste inductie recht naar de ervaringen in het verleden, alwaar elk nuttig detail herbeleefd kan worden, zij het met de zekerheid dit te doen vanuit een veilige omgeving.  De herbeleving kan dan wel heel intensief en realistisch zijn, maar de hypnotherapeut kan wanneer het emotioneel te belastend wordt voor de cliënt, laten afstand nemen of een korte pauze inbouwen.
Terug naar het kind of zelfs nog verder terug

 Een ander voordeel van regressietherapie is dat men kan terugkeren tot in de allereerste levensjaren, waar de cliënt bijna nooit herinneringen aan overhoudt, en zelfs de geboorte kan herbeleven en de prenatale periode.  Het is ondertussen alom bekend dat foetussen een aantal dingen registreren, vooral emotioneel geladen feiten en gedachten, en met baby's is dat niet anders.  

 

Reïncarnatietherapie gaat dan nog een stapje verder en keert op dezelfde eenvoudige wijze terug tot in vorige levens.  Je kan je dan afvragen hoe een vorig leven je huidige leven kan beïnvloeden.  Dit vergt heel wat uitleg, maar om het kort te houden neem ik één aspect.  Wie in een vorig leven gestorven is met zware emotionele ladingen (emoties zijn gevoelens met lichamelijke reacties), dan kunnen die kennelijk alleen in een lichaam verwerkt worden.

 

 
 

Reïncarnatietherapie gaat dan nog een stapje verder en keert op dezelfde eenvoudige wijze terug tot in vorige levens.  Je kan je dan afvragen hoe een vorig leven je huidige leven kan beïnvloeden.  Dit vergt heel wat uitleg, maar om het kort te houden neem ik één aspect.  Wie in een vorig leven gestorven is met zware emotionele ladingen (emoties zijn gevoelens met lichamelijke reacties), dan kunnen die kennelijk alleen in een lichaam verwerkt worden.

 

Als dat niet gebeurd is voor of tijdens het sterven, dan wordt dit pakket vaak meegenomen naar een volgend leven.  Dit gebeurt via onze onsterfelijke ziel (energielichaam) dat onze onsterfelijke geest (psychisch lichaam) altijd met zich meedraagt, ook in elke reïncarnatie in een stoffelijk lichaam.
 

Zelfgenezing
 

Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Echter omdat de omstandigheden nu anders zijn passen ze niet meer. Ze beperken je en veroorzaken je probleem. Met dit inzicht begint de zelfgenezing. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

Ook maakt regressietherapie het mogelijk voor een cliënt de dialoog aan te gaan met verschillende delen van zichzelf die in het hier en nu voor problemen zorgen. Deze verdrongen of vergeten delen van de persoonlijkheid zijn er de oorzaak van dat mensen vast zitten in ongewenst gedrag of dat ze moe en lusteloos zijn, of pijnen en angsten hebben. Het verdringen van persoonlijkheidsdelen (uit de jeugd of eerder) is een heel normaal gebeuren, maar het kost enorm veel energie.

 

Als we "teruggaan" in een therapie, gaan we naar dingen van vroeger die nu storen.  We dragen allemaal een groot stuk verleden met ons mee; uiteindelijk alles wat we ooit hebben meegemaakt.  Veel is "geïntegreerd" in de loop der tijd, maar niet alles.  We willen niet het onderbewuste zonder meer in het bewuste tillen, maar we willen bevrijding, reiniging, loutering.  Een emotionele ontlading en schoonmaakbeurt leidt tot emotionele vrede, maar het is ook een intellectuele loutering die leidt tot intellectuele vrede.  Die vrede noemen we begrip.

Voor het succesvol ondergaan van regressietherapie is geloof in reïncarnatie of vorige levens niet nodig, wel de bereidheid om de eigen ervaringen serieus te nemen.

bottom of page