top of page

"niet denken in problemen maar in oplossingen"

Werk & Activiteiten begeleiding

 

AUTI & EFT COACHING

Contact:  Eric Macaré
06-51895161

Autismevriendelijke Coach

 

Eric Macaré Autismevriendelijk Coaching biedt dienstverlening op het gebied van wonen, werken, studie en vrije tijd aan:


- mensen met autisme;
- professionals;
- vrijwilligers;
- ouders / direct betrokkenen.

 

Visie

Voor mensen met autisme, ADHD en ADD is het vaak lastig, zo niet onmogelijk, om vanuit hun eigenheid hun leven vorm te geven. Dit komt doordat ze zich "anders" voelen. Om niet helemaal alleen te komen te staan, passen ze zich aan bij hoe het volgens anderen hoort en raken zichzelf daardoor in meer of mindere mate kwijt. Daar wordt men niet gelukkig van en in het ergste geval depressief.

 

Werkwijze

Ik help mensen met autisme of AD(H)D via gesprekken om beter in contact te komen met wie ze zijn en hoe ze werkelijk willen leven. Ik help ze mee om hun "speciaal zijn" te erkennen en te accepteren.

Ik werk competentiegericht, wat wil zeggen dat ik niet in problemen denk, maar in mogelijkheden.
Door middel van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), Transactionele analyse RET (Rationeel Emotieve Training), EFT (Emotional Freedom Techniques) kan ik je onder andere goed helpen met het beheersbaar maken van je angsten en helpen bij het plannen, organiseren en het ontwikkelen van leerstrategieën.

 

Hierbij help ik mijn cliënten zich bewust te worden van hun mogelijkheden en hoe ze deze kunnen inzetten om een vervullend leven te leiden. Zo worden ze zich bewust van hun kracht en eigenwaarde.
Daarnaast heb ik alle aandacht voor het systeem om mijn cliënt heen, zoals werkomgeving, ouders, broers en zussen die ik leer om inzicht te krijgen in het autisme van hun gezinslid of collega en daar op een begripvolle manier mee om te gaan.

 

Praktische Begeleiding

Mensen met bovenstaande diagnoses hebben vaak moeite met het op orde krijgen en houden van hun leven en werk; denk aan het verzorgen van de administratie, het planmatig doen van het huishouden, het plannen van afspraken. Ik help op een praktische manier door dit (eventueel tijdelijk) over te nemen en mijn cliënt te leren hoe hij/zij dit zelf kan doen. Ook leert de omgeving van de cliënt hoe zij tot steun kunnen zijn zonder zichzelf te verliezen in de zorg voor degene met autisme.

bottom of page