top of page

Alle Pijn, En Dus Ook Chronische Pijn, Ontstaat In De Hersenen. Pijn Of Chronische Pijn Kan Verminderd Of Geëlimineerd Worden Met Het Trainen Van De Hersenen.

Pijnsignalen Kunnen Anders Geïnterpreteerd Worden En Dat Kun Je Bereiken Met Hypnose. Hypnose Is De Beste Manier Om Je Hersenen Te Trainen Om Het Gevoel Van Pijn Te Veranderen. In Mijn Praktijk Leer Ik Cliënten Zelfhypnose Voor Pijnbeheersing. Op Deze Manier Kunnen Ze Hun Pijn Verminderen Of Helemaal Laten Verdwijnen.

We weten allemaal wat pijn is. Pijn is in feite een waarschuwingsmechanisme van het lichaam en wordt veroorzaakt door daadwerkelijke of mogelijke weefselschade. Het is een signaal dat er iets niet in orde is. Zodra we echter weten dat er iets niet in orde is, kunnen we maatregelen treffen.

Dit wil echter niet zeggen dat de pijn dan ook meteen minder of weg is. Veel mensen hebben last van langdurige of chronische pijn en vaak wordt er gezegd dat je er maar mee moet leren leven, of dat je een ‘paracetamol’ kunt nemen. Antwoorden en ‘oplossingen’ waar we weinig tot niets aan hebben.

Pijn is een signaal van het lichaam aan het brein dat er iets aan de hand is. Pijnbestrijding door middel van hypnose werkt doordat het de manier hoe het brein reageert op de pijnprikkel aanpast.

Ken je het verschijnsel dat je je teen stoot en dat je pas enkele tellen daarna de pijn voelt? Deze vertraging komt doordat het signaal tijd nodig heeft om van de getroffen plek naar de hersenen te gaan. Met hypnose kunnen we in feite dit signaal gedeeltelijk of zelfs geheel blokkeren.

Uiteraard is het altijd belangrijk om te weten wat de oorzaak van pijn is omdat dit de manier is hoe je lichaam je vertelt dat er iets aan de hand is zodat je ervoor gaat zorgen. Het feit dat je pijn hebt, houdt echter niet in dat je constant pijn hoeven te blijven lijden. Zodra het signaal gegeven is, en je de juiste maatregelen genomen hebt, is er geen noodzaak meer om pijn te blijven houden.

Hypnotherapie helpt bij.

· het comfort te bevorderen,

· de pijn te verminderen,

· de controle over de pijn te vergoten,

· het emotionele ongemak van de pijn te     

  verminderen,

· het volledig wegnemen van de pijn, en blijvend       vrij van pijn te zijn.

pijnnetwerk en hypnose

Alle onderdelen van het pijnsysteem zijn aan elkaar gekoppeld en vormen een pijnnetwerk. Dit Het netwerk kan worden onderverdeeld in vier deelgebieden:

- lichaam
- emoties
- gedachten
- gedrag.

Deze deelgebieden worden onderverdeeld in factoren. Per persoon verschilt het welke factoren een rol spelen.

Lichaam
In het lichaam bestaan veel verschillende structuren en systemen die aanleiding kunnen geven tot pijn: het bindweefsel (fascia), de spieren (trigger points) en hormonen.

 

Emoties

Als iemand zich kwetsbaar of bedreigd voelt, dan reageren de hersenen extra op signalen van gevaar. Door de pijn is er vaak sprake van een te hoge alertheidstoestand. Dit kost veel energie en heeft invloed op bijvoorbeeld het vermogen om zich te concentreren. Negatieve emoties (angst, somberheid, stress) verergeren de pijnbeleving en kunnen extra pijnklachten geven door het gevoeliger maken van het zenuwstelsel en het verhogen van de spierspanning.

 

Gedachten

Pijn en de gevolgen ervan kunnen allerlei gedachten oproepen. Soms blijven mensen denken dat er iets helemaal verkeerd zit in hun lichaam (doemdenken of catastroferen) ook al is door uitgebreid onderzoek aangetoond dat dit niet het geval is.

Het komt ook voor dat mensen voortdurend met hun aandacht bij de pijn zijn waardoor hun pijnbeleving heviger wordt. Het is ook mogelijk dat mensen niet meer kunnen voldoen aan de verwachtingen die zij van zichzelf hebben of waarvan ze denken dat anderen die van hen hebben. Die gedachten kunnen veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt en op wat hij of zij doet. Dat heeft vervolgens ook weer invloed op de pijnbeleving.

 

Gedrag
Vaak of regelmatig pijn hebben kan ertoe leiden dat u zich ernaar gaat gedragen. Dit betekent dat alles wat u wel of niet doet door de pijn wordt bepaald. Zo kan een beslissing om wel of niet uit eten te gaan of om te gaan sporten volledig afhankelijk zijn van de pijn. Ook de omgeving speelt een rol: hoe reageren anderen? Door hun reacties kunnen ze pijngedrag onbewust beïnvloeden . Ook kunnen mensen de pijn ongemerkt gebruiken om dingen die ze nooit leuk gevonden hebben niet meer te hoeven doen. De manier waarop u met pijn omgaat kan veel invloed hebben op uzelf, op uw activiteiten en op uw sociale contacten. Het kan leiden tot sociaal isolement, gebrek aan afleiding en beloning, minder eigenwaarde, depressie, meer stress en spierspanning.

Manieren van omgaan met onszelf en onze omgeving leren we vaak al vroeg. Sommige mensen hebben in hun jeugd geleerd om zich bij het minste of geringste schrap te zetten. Hiermee bouwen ze veel spanning opbouwen. Maar er zijn ook aangeleerde leefregels als ‘niet huilen’ en ‘gewoon doorgaan’. Dan ligt overbelasting op de loer.

Gevolgen van pijn

Pijn heeft invloed op iemands welzijn, zoals hoe u uw werk kunt doen, het huishouden, de zorg voor uw kinderen, het gezin, sociale contacten, relatie en seks. Pijn heeft invloed op alles. Als de pijn niet weggaat zal de ‘volumeknop’ alleen maar omhoog gaan, waardoor de pijn steeds heviger wordt.

Ervaringen met pijn

Iedereen heeft ervaring met pijn. Pijnervaringen worden opgeslagen in de hersenen. Iemand die na een enkelblessure snel herstelt, zal de pijnervaring anders opslaan dan iemand die maandenlang over herstel heeft gedaan.

Bijvoorbeeld door complicaties of langdurig in het gips. Laatstgenoemde persoon heeft een meer negatieve ervaring met pijn. Wanneer er opnieuw schade optreedt zal het zenuwstelsel eerder overgevoelig reageren, ook als het om een heel andere pijn gaat dan in de enkel. Dit verschijnsel zal nog eerder optreden als er een gevoel van miskenning is, bijvoorbeeld na een ongeval of als een diagnose is gemist of een behandeling niet goed geweest is.

In Mijn Praktijk Hypnocare Coaching pakken we ook de gevolgen van Pijn aan o.a. (negatieve ervaring, minder eigenwaarde, depressie, doemdenken of catastroferen, Negatieve emoties, angst, somberheid, stress) van Pijn aan.

BELANGRIJK  een hypnotherapeut is geen arts, dus als je chronische pijn of andere pijngerelateerde problemen hebt die je graag zou willen oplossen met hypnose en hypnotherapie, consulteer dan eerst je dokter of medische specialist om je ervan te verzekeren dat het geen probleem is dat een onmiddellijke medische zorg vereist. Deze pagina is enkel voor informatieve doeleinden,en is niet bedoeld als vervanging van degelijke medische advies. Daardoor is het essentieel dat ALLE pijnsymptomen grondig medisch onderzocht zijn, om de mogelijkheid uit te sluiten dat de pijn veroorzaakt is door een serieuze onderliggende kwaal.

bottom of page