top of page

Werk & Activiteiten begeleiding

 

AUTI & EFT COACHING

Contact:  Eric Macaré
06-28718474
 

"Eric Macaré Autismevriendelijk -EFT Coachen biedt dienstverlening op het gebied van wonen, werken, studie en vrije tijd aan."

MAAK VAN JE INNERLIJKE CRITICUS JE BONDGENOOT

 

'Ken je van die momenten dat die innerlijke babbelbox in je hoofd maar niet ophoudt met ouwehoeren. Die tegen je zegt dat je het weer niet goed doet, dat je niet nuttig bezig bent, dat je zwak bent, niet leuk genoeg bent. Ja die ja…Die innerlijke babbelbox kun je ook wel de innerlijke criticus noemen

Ieder van ons heeft de drang om zichzelf te verwezenlijken. Wanneer je je kunt ontplooien, kunt ontwikkelen en dingen kunt doen die echt bij je passen blaak je van de energie, lijkt het of alles vanzelf gaat, vergeet je de tijd en voel je je vrij. 
Op die momenten ben je bezig om de talenten die je in je hebt naar buiten te brengen. Je bent bestand tegen deadlines, verwachtingen en kritische blikken van opdrachtgevers en collega’s

 

Vaak liggen deze talenten diep begraven. Vastgeroeste patronen, afweer en ontkenning houden mensen vaak gevangen. Zij hebben ooit voor zichzelf grenzen bepaald die vaststaand, onbespreekbaar en ondoordringbaar zijn. Hierdoor belemmeren zij zichzelf. Onnodige stress, onvrede, frustratie en burn-out liggen op de loer. 
DE grote veroorzaker hiervan is vaak de innerlijke criticus.

 

Wat is de innerlijke criticus?
Je innerlijke criticus is de commentaarstem die zich ongevraagd aandient. Hij slaat een negatieve, strenge en veroordelende toon aan.
Deze stem is ooit ontstaan als zelfbescherming om je te behoeden voor teleurstelling, verdriet en afwijzing. Dit is echter zo rigoureus gebeurd dat hij strenger is dan nodig was en belemmerend werkt.

 

Waaraan herken je de innerlijke criticus?Hij laat zich kritisch, oordelend en veroordelend uit over wat je denkt, wilt, doet en voelt. Je neemt zijn oordeel of veroordeling helemaal over en ervaart hem als ‘waarheid’. Hierdoor word je ondermijnd, neergedrukt en belemmerd.

De innerlijke criticus kan vier gedaantes hebben:

 

 • De aanvaller. Deze keurt openlijk en bijna agressief af wat je doet en denkt, zoals: ‘je mag geen fouten maken’, ‘je moet sterk zijn en beter je best doen’.

 • De ‘behulpzame’ innerlijke criticus . Deze pakt het subtieler aan en spreekt op meer vermanende toon, zoals: ‘begin er maar niet aan want het wordt toch niks’, ‘wat zullen ze wel niet denken’.

 • De vermomde innerlijke criticus. Deze uit zich indirect. Hij is aanwezig op momenten waarop je je schuldig voelt, je schaamt of het gevoel hebt dat je tekortschiet en jezelf zou moeten veranderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • De onzichtbare. Deze is nog indirecter en komt pas op gang wanneer je een ander iets hoort zeggen wat bij jou een gevoelige snaar raakt. Je reageert buiten proporties omdat dit iets raakt wat bij jou leeft en kennelijk een teer punt is.\
   

Praktisch iedereen heeft in meerdere of mindere mate last van deze innerlijke criticus. Wanneer je je teveel laat leiden door deze stem, kun je verstrikt raken in negatieve en irreële gedachtes en gevoelens. Zeker voor creatieve processen is dit fnuikend.

 

En dan nu het goede nieuws! Het positieve is dat dezelfde innerlijke criticus het goed met je voor heeft! Hij wil je behoeden voor teleurstelling, mislukking en afwijzing. Hij vervult een waarschuwende rol, waarin hij is doorgeschoten. Daardoor verpakt hij zijn positieve boodschap zo ongelukkig en negatief, dat hij saboterend werkt.

Drie TIPS om je innerlijke criticus om te vormen tot bondgenoot.

 

TIP 1. Lees de onderstaande persoonlijke grondrechten door en pas ze toe in het dagelijks leven. Het zijn basisregels waar je van bent afgedreven en weer naar toe terug kunt keren:

 

 • Ik hoef niet aan de verwachtingen van anderen te voldoen.

 • Ik hoef anderen geen verklaring of excuus te geven voor mijn gedrag.

 • Ik mag voelen wat ik voel.

 • Ik mag vragen om wat ik nodig heb.

 • Ik mag fouten maken; fouten maken is menselijk.

 • Ik mag best van mening veranderen.

 • Ik heb het recht om bepaalde dingen niet te weten of niet te kunnen; niemand kan alles.

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ik mag zeggen dat ik bepaalde dingen niet weet of kan.

 • Het is niet nodig dat anderen je altijd aardig vinden; zonder dat kun je toch redelijk samenwerken.

 • Ik mag beslissingen nemen die in de ogen van anderen onlogisch zijn.

 • Ik mag het zeggen wanneer ik iets niet begrijp, dat maakt mij nog niet dom.

 • Ik ben alleen zelf verantwoordelijk voor mijn gedrag, mijn gedachten en mijn gevoel.

 

 

 

TIP 3 .Probeer je vriendelijk op te stellen tegenover je commentaarstem. Je weet nu dat hij het goed met je voor heeft maar het ongelukkig aanpakt. Wanneer hij weer van zich laat horen, richt je aandacht dan op die stem en begroet hem met milde vriendelijkheid. Meer hoef je niet te doen. Hooguit kun je hem ook nog laten weten dat je je realiseert dat hij goede bedoelingen met je heeft en dat je dat waardeert.

 

Hopelijk leiden deze tips er toe dat je toleranter, vriendelijker wordt voor jezelf en je jezelf minder in de weg zit. Je kunt dan open staan voor nieuwe ervaringen en veranderingen. Je kunt jezelf ontwikkelen, ontplooien, rijpen en jezelf verwezenlijken. Je voelt je vrijer om je sterke kanten in te zetten en te doen waar je goed in bent.

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page