top of page

Indicatie aanvragen

 

Als je begeleiding nodig hebt, moet je altijd eerst een indicatie aanvragen. Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behouden of het compenseren van de zelfredzaamheid. Het is dus ook van groot belang om duidelijk aan te geven in de aanvraag op welke gebieden je begeleiding nodig hebt om je zelfredzaamheid te vergroten of te behouden.

 

Niet de handicap is maatgevend voor het toekennen van de functie begeleiding maar de beperkingen die de handicap met zich meebrengen. Het kan dus zijn dat de ene persoon met autisme recht heeft op 2 uur begeleiding per week omdat hij/zij al een grote mate van zelfredzaamheid heeft. Daarnaast kan een ander persoon recht hebben op 7 uur begeleiding per week omdat hij/zij nog niet zo'n grote zelfredzaamheid heeft.

 

Om in aanmerking te komen voor een indicatie begeleiding moeten er beperkingen bestaan bij:

 

sociale zelfredzaamheid

zich bewegen en verplaatsen

probleemgedrag

psychisch functioneren

orientatie- en geheugenproblemen

Vanaf 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de aanvragen van de indicaties. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. Ik adviseer u dan ook om contact op te nemen met uw gemeente over het aanvragen van indicaties.

 

Bij het toekennen van de indicatie zal de gemeente met jou onderzoeken in welke mate familie, vrienden of buren iets kunnen betekenen voor jou. Het resultaat van dit onderzoek wordt meegenomen in het toekennen van het aantal begeleidingsuren.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op :

 

www.ciz.nl

www.pgb.nl

www.bureaujeugdzorg.info

Ik kan u helpen bij de indicatieaanvraag

<script src="https://apps.elfsight.com/p/platform.js" defer></script>
<div class="elfsight-app-44900a1a-2a66-48a1-ab58-364abe460874"></div>

 

bottom of page